Svenska exegetiska sällskapet

Medlemskap

Som medlem stödjer du sällskapets verksamhet. Du blir också prenumerant på Svensk Exegetisk Årsbok, till subventionerat pris (för närvarande 100 kr för studenter, 200 kr för övriga medlemmar). Faktura sändes i samband med att nästa årsbok skickas ut.

 

Om du behöver ändra dina adressuppgifter kan du använda formuläret även till detta.