Svenska exegetiska sällskapet

Kontakt

Styrelsen för Svenska exegetiska sällskapet

 

 

Göran Eidevall, ordförande. Professor i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet.

 

 

Blaženka Scheuer, vice ordförande. Universitetslektor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet.

 

 

Sten Ström, skattmästare. Civ.ekon. och fil.kand.

 

 

Cecilia Wassén, sekreterare. Universitetslektor docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet.

 

 

Rikard Roitto, ledamot. Högskolelektor i Exegetisk teologi vid Teologiska högskolan Stockholm.

Redaktionskommittén för Svensk exegetisk årsbok

 

Göran Eidevall, ansvarig utgivare

Blaženka Scheuer

Cecilia Wassén

Rikard Roitto

David Willgren, redaktionssekreterare

Rosmari Lillas, recensionsansvarig

 

 

Webbansvarig

 

David Svärd