Svenska exegetiska sällskapet

Svensk exegetisk årsbok

Svensk Exegetisk Årsbok förmedlar högklassig exegetisk forskning till en i första hand svensk läsekrets. Styrelsen sätter en ära i att hålla årsbokens kvalité på hög internationell nivå. Sedan år 2012 publiceras tidskriften i Open Access, vilket innebär att du kan nå artiklarna från senaste numret i fulltext via hemsidan. Det är också möjligt att köpa tidigare nummer av årsboken.

 

Prenumerant på årsboken blir du genom att bli medlem i Svenska exegetiska sällskapet. Årsboken skickas då till dig tillsammans med en faktura – frakten är gratis för medlemmar.

 

Artiklar för publicering i årsboken insändes till redaktionens sekreterare, David Willgren. Recensioner sändes till recensionsansvariga Rosmari Lillas. Anvisningar för medverkande, samt information om publicering och licenser finner du här.

 

Redaktionskommittén utgörs i sin helhet av prof. Göran Eidevall (ansvarig utgivare, Uppsala Universitet), dr. Blaženka Scheuer (Lunds Universitet), doc. Cecilia Wassén (Uppsala Universitet), doc. Rikard Roitto (Teologiska Högskolan Stockholm), dr. David Willgren (Akademi för Ledarskap och Teologi, Umeå), samt dr. Rosmari Lillas (Göteborgs Universitet). Kontaktuppgifter finns här.