Svenska exegetiska sällskapet

Svensk exegetisk årsbok 65/2000

Innehåll

Festskrift till Tryggve N.D. Mettinger

Birger Olsson

En lundaprofessors bibelverk

Birger Gerhardsson

Anton Fridrichsens bild av den judiska fromheten och dess företrädare

Stig Norin

Baal, Ashera och himmelens hela härskara

Staffan Olofsson

Den detroniserade guden – Jahve och Baalsmyten

Eckart Otto

Political Theology in Judah and Assyria: The Beginning of the Hebrew Bible as Literature

Sven Tengström

En gudsvind?

Bo Johnson

Den aronitiska välsignelsens innebörd

Graeme Auld

Tamar between David, Judah and Joseph

Sten Hidal

Försoning, maktspråk eller medlidande – en jämförelse mellan Jobs bok och Iliaden

Agge Carlson

Psaltarens prolog i Ps 1—2

Lennart Boström

"Människan tänker ut sin väg …". Bilden av människan i Ordspråksboken

Göran Eidevall

Masken som röt – metaforik och självbild i Psalm 22

Gunnlaugur A. Jónsson

Psaltaren i kulturen: Verkningshistoriens betydelse för exegetiken

Krister Brandt

Jesaja 5:18

Eva Strömberg Krantz

"Lägg handen för munnen, alla folk!" En ny läsning av Jes 41:1

Åke Viberg

An Elusive Crown: An Analysis of the Performance of a Prophetic Symbolic Act (Zech 6:9—15)

LarsOlov Eriksson

Hör Jona också till profeterna?

Magnus Ottosson

Tall al-Fukhar: The Gate

Erik Aurelius

En hemlig förbindelse Lukas—Matteus

Chrys Caragounis

Vine, Vineyard, Israel, and Jesus

René Kieffer

Bergspredikan enligt Nathan Söderblom. Presentation och kommentar

Heikki Räisänen

På väg mot en etisk bibelkritik