Svenska exegetiska sällskapet

Svensk exegetisk årsbok 64/1999

Innehåll

Birger Olsson

Text är arbete att förstå. Om olika textperspektiv i svensk bibelforskning under 1900-talet

Mikael Sjöberg

Tolkningsstrategier för "etiskt problematiska" bibeltexter

Kari Syreeni

Wonderlands: A Beginner’s Guide to Three Worlds

J. Cheryl Exum

How Does the Song of Songs Mean? On Reading the Poetry of Desire

Erik Aurelius

Die Stimme Gottes. Die Wandlung einer theologischen Vorstellung

David Jasper

The Gaps in the Story: The Implied Reader in Mark 5:1—20

Lauri Thurén

Rom 7 avretoriserat

Anders Eriksson

Elaboration of Argument in 1 Cor 15:20—34

Tord Fornberg

Abraham in the Time of Christ

G.H.R. Horsley

Synagogor och semantik

Birger Gerhardsson

Hur Fridrichsens Fyrahanda sädesåker kom till