Svenska exegetiska sällskapet

Svensk exegetisk årsbok 63/1998

Innehåll

Stig Norin

Boskapsdjur, kräldjur och vilda djur. Reflektioner över Gen 1:24—25

LarsOlov Eriksson

Vägen i Psaltaren 119

Henry Plantin

Psalmöverskrifternas omtolkning i Septuaginta-Psaltaren

Bertil Albrektson

Sjunga eller beskära? Om översättningsproblem i Höga visan

Sven Tengström

Tre etapper i Danielsbokens litterära tillblivelse

Gunnel André

Gamla testamentets exegetik och trons illusoriska vetande

Tryggve N.D. Mettinger

The "Dying and Rising God". A Survey of Research from Frazer to the Present Day

Helmer Ringgren

Femtio år med Dödahavsrullarna

James C. VanderKam

The People of the Dead Sea Scrolls

Håkan Ulfgard

"Realistisk bibelutläggning" efter Qumranfynden: Telningen i den yttersta tiden – det nya förbundet före och efter Jesus

Chrys C. Caragounis

Jesus, his Brothers and the Journey to the Feast (John 7:8—10)

Bengt Holmberg

Debatten Jesus inte vann

Edvin Larsson

Till debatten om lukasskrifternas enhet och Apostlagärningarnas genre

Kari Syreeni

Den sublimerade kroppen: Jesu kroppslighet som symbol i Johannesevangeliet

René Kieffer

Fottvagningens tolkning mot dess judiska bakgrund

Lars Rydbeck

Die Sprache des N.T.

David Hellholm

The "Revelation-Schema" and Its Adaptation in the Coptic Gnostic Apocalypse of Peter

Lars Hartman

Inte sörja som de andra. Reflektioner kring familjeriter i tidig kristen tid, särskilt sådana kring dödsfall

Anders Ekenberg

Judisk och kristen påsk. Ett gåtfullt samband

Sten Hidal

Henrik Gerhard Lindgren som översättare av Gamla testamentet

Birger Gerhardsson

Hur Svenskt Bibliskt Uppslagsverk kom till

Tord Fornberg

Kirishitan – ett ofrivilligt experiment i religiös inkulturering

Mikael Winninge

Bibelanvändningen i ett brev om bibelanvändningen