Svenska exegetiska sällskapet

Svensk exegetisk årsbok 62/1997

Innehåll

Helmer Ringgren

Geo Widengren till minne

Harald Riesenfeld

Louis-Marie Dewailly till minne

Dag Oredsson

Salomos, Omris och Jehus Jisreel

Magnus Widell

The Interpretation and Reconstruction of the Double Temple at Hazor

Camilla von Heijne

Aqedat Isak. Judisk tolkning av Genesis 22:1-19

Jan Svensson

Johannespåsken och Qumrankalendern

Anders Ekenberg

"Utsätt oss inte för prövning"

Anders Eriksson

"Tig, tungomålstalerskor!" Paulus förbud för kvinnorna att tala i 1 Kor 14:34

Recensioner

Göran Eidevall

Grapes in the Desert: Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14

Hans M. Barstad

The Myth of the Empty Land, A Study in the History and Archaeology of Judah During the "Exilic" Period

Bruce M. Metzger

A Textual Commentary on the Greek New Testament, Second Edition

J. Harold Greenlee

Introduction to New Testament Textual Criticism. Revised Edition