Svenska exegetiska sällskapet

Exegetiska dagen 2017

 

Exegetiska dagen 2017 äger rum i Uppsala måndagen 2 oktober.

Preliminärt program kan laddas ned här.

 

Justerat protokoll från årsmötet 2016 kan laddas ned här.