Svenska exegetiska sällskapet

Exegetiska dagen 2018

 

Exegetiska dagen 2018 äger rum på Teologiska Högskolan Stockholm måndagen 8 oktober.

 

Program kommer kunna laddas ned här.

 

Information om föregående års årsmöte finns här.