Svenska exegetiska sällskapet

Bilder från Exegetiska dagen 2015

Foto Maria Sturesson