Svenska exegetiska sällskapet

Bilder från Exegetiska dagen 2014

Foto Carl Johan Berglund

Foto Richard Pleijel