Svenska exegetiska sällskapet

Bilder från Exegetiska dagen 2013

Foto Martin Wessbrandt