Svenska exegetiska sällskapet

Bilder från Exegetiska dagen 2017

Foto Carl Johan Berglund