Svenska exegetiska sällskapet

Årsmötet 2017

I samband med Exegetiska dagen 2 oktober hålls Svenska exegetiska sällskapets årsmöte. Mötet är öppet för alla sällskapets medlemmar. Här nedan kan du ladda ner de dokument som beretts inför mötet.

 

Kallelse med föredragningslista.

 

Protokoll från årsmötet 2016.

 

Bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse för 2016.

 

Budget för 2018.