Svenska exegetiska sällskapet

Årsmötet 2018

I samband med Exegetiska dagen 8 oktober hålls Svenska exegetiska sällskapets årsmöte. Mötet är öppet för alla sällskapets medlemmar. Här nedan kan du ladda ner de dokument som beretts inför mötet.

 

Årsmötesprotokoll 2017

 

Bokslut och revisionsberättelse 2017

 

Verksamhetsberättelse 2017

 

Budget 2019

 

Förslag på reviderade stadgar

 

Om stadgeändringar och framtiden för SES

 

Medlemsavgift och framtiden för SEÅ

 

Kallelse med föredragningslista