Svenska exegetiska sällskapet

Årsmötet 2016

I samband med Exegetiska dagen 26 september hölls Svenska exegetiska sällskapets årsmöte. Mötet är öppet för alla sällskapets medlemmar. Här nedan kan du ladda ner de dokument som beretts inför mötet.

 

Kallelse med föredragningslista.

 

Protokoll från årsmötet 2015.

 

Årsberättelse för 2015.

 

Bokslut och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

 

Budget för räkenskapsåret 2017.

 

Justerat protokoll från årsmötet 2016.