Svenska exegetiska sällskapet

Introduktion

Svenska exegetiska sällskapet är en sammanslutning av akademiska lärare, studenter och andra personer med ett intresse för bibel-vetenskap i dess skilda former.

 

Varje år i september eller början av oktober anordnar sällskapet Exegetiska dagen, med föreläsningar och seminarier kring aktuella ämnen inom bibelvetenskapen. Omkring samma tid utkommer även sällskapets årliga skrift Svensk exegetisk årsbok.

 

Sällskapet bildades som Uppsala exegetiska sällskap 1936. Vid årsmötet den 5 oktober 2007 bytte sällskapet namn till Svenska exegetiska sällskapet.